Tìm kiếm nhiều: RonaldJack F18     ZKTeco K21     LS 2208    EZ 1100
Hotline

Hướng dẫn thiết lập kiểm soát phân tầng thang máy sử dụng bộ phân tầng Soyal 401RO16

    Ngày nay, việc các tòa nhà cao tầng hay các khu tòa nhà văn phòng sử dụng hệ thống kiểm soát ra vào quẹt thẻ thang máy, phân tầng được đi ngày càng phổ biến, tránh được tình trạng đi lộn xộn làm mất an ninh.

Bộ điều khiển kiểm soát phân tầng thang máy 401RO16 của Soyal Đài Loan thường sử dụng trong các ứng dụng phân tầng sử dụng thang máy hoặc làm đầu ra cho bộ PLC AR-401E. Trong bài viết này, Mangotech sẽ hướng dẫn các bạn các sử dụng bộ AR-401RO16 kết nối với các thiết bị quẹt thẻ hay vân tay Soyal cho ứng dụng phân tầng thang máy.

soyal-ar-401

Thông số kỹ thuật thiết bị:
Kết nối: RS-485 / Ethernet (optional)
Baud rate: 4800 bps / 9600 bps / 19200 bps (N, 8, 1)
Ngõ ra: 16 Output relay loại C NO/NC chọn bởi Jumper 16 COM
Hiển thị led: Power, Tx/Rx, Relay On/Off
Kích thước(mm): 62(H)*231(W)*180(L)
Trọng lượng (g): 1.780 ± 10g
Vỏ bọc: Kim loại

Bảng thiết lập Baudrate cho AR-401RO16

HDSD-Soyal-AR401RO16-im1

Baudrate: 4800 ứng dụng cho AR-721H, AR321H, AR725H, AR-727H, AR-327H, AR-757H
AR-821EF, AR-829E
Baudrate: 9600 ứng dụng cho AR-725E

Bảng thiết lập NODE cho AR-401RO16:

HDSD-Soyal-AR401RO16-im2

Khi dùng AR-401RO16 để điều khiển thang máy set baudrate ở tốc độ 4800 hoặc 9600. DIP 5,6 dùng thiết lập baudrate. DIP SW1-4 dùng để cài đạt node cho reader của AR-401RO16
Node ID với các tầng tương ứng. Node 3 không dùng để điều khiển thang máy.

HDSD-Soyal-AR401RO16-im3

Khả Năng Điều Khiển, Kiểm Soát (Tầng/Người Dùng) Của Các Reader Serial 7 và Serial 8 Khi Kết Nối Với AR-401RO16.

Đối với serial 7:
AR-721H7/721HV3/757HV3 (32 tầng/630người dùng, không kết nối máy tính)
AR-727H M4/M8 (32 tầng/630người dùng, không kết nối máy tính)
AR-727HV(2,3)/747HV3 M4/M8,AR-727HV3/757HV3-1356 M4/M8 (32 tầng/630người dùng, không kết nối máy tính)
AR-725E (64 tầng/16.000 người dùng, không kết nối máy tính)

Đối với serial 8:
AR829E/AR-829E1356, AR-821EF (64 tầng/15000 người dùng, không kết nối máy tính)
Lưu ý: Khả năng lưu trữ số tầng/người dùng tùy thuộc vào loại đầu đọc (ở chế độ không kết nối máy tính), không phụ thuộc vào bộ điều khiển AR-401RO16.

Các Thiết Bị Cần Thiết Khi Điều Khiển Thang Máy:
Đầu đọc (serial 7 hoặc serial 8).
Converter AR-829L485: dùng để giao tiếp giữa đầu đọc vào bộ điều khiển AR-401RO16.
Bộ điều khiển AR-401RO16: Mỗi một bộ AR-401RO16 có 16 ngõ ra, có thể điều khiển được 16 tầng. Vậy khi kết nối với đầu đọc serial 7 thì cần 2 bộ AR-401RO16 để điều khiển tối đa 32 tầng, và tương ứng với đầu đọc serial 8 thì cần 4 bộ điều khiển AR-401RO16 để điều khiển tối đa 64 tầng.

Lưu ý:
Node 3 không sử dụng.
Bắt buộc phải gắn nút khẩn cấp khi sử dụng bất cứ loại điều khiển thang máy nào
Để kết nối nhiều bộ AR401RO16, cần thiết lập ID cho từng thiết bị và kết nối vào đường AR485 của converter.

Sơ đồ kết nối và thiết lập trên thiết bị AR-721H/ AR757H/ AR321H/ AR725H:

HDSD-Soyal-AR401RO16-im8

Cài đặt:
* Nhấn phím 2 4 * 0 0 2 # : cho phép chế độ điều khiển thang máy.
* Cài đặt cho 1 tầng được đến:
2 7 * N N N N N * X X #
mã người dùng tầng được vào
NNNN: User Number người dùng
XX: Số tầng

Ví dụ:
Để cho phép mã người dùng 00001 được phép lên tầng 8 thì cần thiết lập như sau
Bước 1: * master code # : để vào chế độ cài đặt
Bước 2: 27* 00001* 08# : thiết lập tầng được phép lên
Bước 3: * # : thoát khỏi chể độ cài đặt
* Cài đặt cho phép đến nhiều tầng:
2 1 * N N N N N * G * F F F F F F F F #
Mã người dùng nhóm tầng tầng được vào
NNNN: User Number người dùng
G: Số nhóm tầng ( từ 0-3).
FFFFFFFF: Số tầng cho phép người dùng (nhấn mã “1”là cho phép, “0” là cấm.)

HDSD-Soyal-AR401RO16-im9

Ví dụ:
Để cho phép mã người dùng 00001 được phép vào lên tầng 8, 2 và 1 thì cần thiết lập như sau:
Bước 1: * master code # : để vào chế độ cài đặt
Bước 2: 21* 00001*0*1000011# : thiết lập tầng được phép lên
Bước 3: * # : thoát khỏi chể độ cài đặt
* Thiết lập thời gian relay thang máy
2 3 * I I I * T T T #
III: ID của thiết bị AR401RO
TTT: Thời gian relay thang máy 000-600s. 000: relay luôn luôn giữ.

Sơ đồ kết nối và thiết lập phân tầng trên thiết bị kiểm soát ra vào AR725E

HDSD-Soyal-AR401RO16-im10

Cài đặt:
* Nhấn phím 2 4 * 0 * 0 0 2 #
cho phép chế độ điều khiển thang máy.
* Cài đặt cho 1 tầng được đến:
2 7 * N N N N N * X X #
mã người dùng tầng được vào
NNNN: User Number người dùng
XX: Số tầng

Ví dụ:
Để cho phép mã người dùng 00001 được phép lên tầng 8 thì cần thiết lập như sau
Bước 1: * master code # : để vào chế độ cài đặt
Bước 2: 27* 00001* 08# : thiết lập tầng được phép lên
Bước 3: * # : thoát khỏi chể độ cài đặt
* Cài đặt cho phép đến nhiều tầng:
2 1 * N N N N N * G * F F F F F F F F #
Mã người dùng nhóm tầng tầng được vào
NNNN: User Number người dùng
G: Số nhóm tầng ( từ 0-7).
FFFFFFFF: Số tầng cho phép người dùng (nhấn mã “1”là cho phép, “0” là cấm.)

HDSD-Soyal-AR401RO16-im11

Ví dụ:
Để cho phép mã người dùng 00001 được phép vào lên tầng 8, 2 và 1 thì cần thiết lập như sau:
Bước 1: * master code # : để vào chế độ cài đặt
Bước 2: 21* 00001*0*1000011# : thiết lập tầng được phép lên
Bước 3: * # : thoát khỏi chể độ cài đặt
* Thiết lập thời gian relay thang máy
2 3 * I I I * T T T #
III: ID của thiết bị AR401RO
TTT: Thời gian relay thang máy 000-600s. 000: relay luôn luôn giữ.

Sơ đồ kết nối và thiết lập trên thiết bị AR-727H/ AR747H/ AR 327H

HDSD-Soyal-AR401RO16-im12

Cài đặt:
bước 1: * Master code # : để vào chế độ cài đặt
bước 2: Vào Tool → Terminal Ports → AR401RO16 chọn 1 cho phép chế độ điều khiển thang máy.
bước 3: Vào User setting → vào single floor /multi floor → nhấn mã người dùng muốn thiết lập tầng cho phép lên → thiết lập tầng đựơc phép lên.
Bước 4: Vào Tool → AR401RO16 để thiết lập thời gian cho relay thang máy
bước 5: Thoát khỏi chế độ cài đặt.

Ví dụ 1:

Để thiết lập mã người dùng 00001 được phép lên tầng 8 thì cần thiết lập như sau
Bước 1: * master code #
Bước 2: nhấn 2 để vào user setting → nhấn 4 để vào single floor → nhấn 00001(mã người dùng 1 ) → nhấn 08 (thiết lập đựơc phép lên tầng 8)
Bước 3: thoát khỏi chế độ cài đặt

Ví dụ 2: để thiết lập mã người dùng 00001 được phép lên tầng 1, 2, 7, 8, 16 thì cần thiết lập như sau
Bước 1: * master code #
Bước 2: nhấn 2 để vào user setting → nhấn 5 để vào multi floors → nhấn 00001(mã người dùng 1 ) → nhấn 1 để thiết lập từ tầng 1-16 (2 để chọn từ 17 đến 32) → nhấn 1100001100000001 (thiết lập đựơc phép lên tầng 1, 2, 7, 8, 16)
Bước 3: thoát khỏi chế độ cài đặt

Sơ đồ kết nối AR829E vàAR821EF

HDSD-Soyal-AR401RO16-im14

HDSD-Soyal-AR401RO16-im15

Cài đặt:
bước 1: * Master code # : để vào chế độ cài đặt
bước 2: Vào Tool → Terminal Ports → AR401RO16 chọn 1 để cho phép chế độ điều khiển thang máy.
bước 3: Vào User setting → vào single floor /multi floor → nhấn mã người dùng muốn thiết lập tầng cho phép lên → thiết lập tầng đựơc phép lên.
Bước 4: Vào Tool → AR401RO16 để thiết lập thời gian cho relay thang máy
bước 5: Thoát khỏi chế độ cài đặt.

Ví dụ 1: để thiết lập mã người dùng 00001 được phép lên tầng 8 thì cần thiết lập như sau
bước 1: * master code #
bước 2: nhấn 2 để vào user setting → nhấn 4 để vào single floor → nhấn 00001(mã người dùng 1 ) → nhấn 08 (thiết lập đựơc phép lên tầng 8)
bước 3: thoát khỏi chế độ cài đặt

Ví dụ 2: để thiết lập mã người dùng 00001 được phép lên tầng 16, 8, 7, 2, 1 thì cần thiết lập như sau
bước 1: * master code #
bước 2: nhấn 2 để vào user setting → nhấn 5 để vào multi floors → nhấn 00001(mã người dùng 1 ) → nhấn 1 để thiết lập từ tầng 1-16 → nhấn 1100001100000001 (thiết lập đựơc phép lên tầng 16, 8, 7, 2, 1)
bước 3: thoát khỏi chế độ cài đặt

Sử dụng phần mềm  701 SERVER và CLIENT để thiết lập phân tầng:
Cài đặt chương trình 701 SERVER và CLIENT:
Trong 701 client vào User edit card / Toolbox / User access floor edit

HDSD-Soyal-AR401RO16-im16

HDSD-Soyal-AR401RO16-im17

Bước 1: Chọn mã người dùng muốn qui định tầng được phép lên.
Bước 2 : Chọn tầng được phép lên.
Bước 3 : Chọn 829E/727H.
Bước 4 : Chọn AR721/727HV3 .
Bước 5 : Bấm vào Write to controller để tải toàn bộ thiết lập cho các thẻ người dùng ra đầu đọc hoặc Write this One để tải chỉ người dùng đang thiết lập.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn sử dụng phân tầng thang máy sử dụng bộ phân tầng 401RO16 kết nối tới các thiết bị quẹt thẻ kiểm soát ra vào Soyal. Quý khách hàng có nhu cầu lắp đặt hay tư vấn thêm xin vui long gọi đến hotline: 0965.502.502 để được giải đáp và được báo giá tốt nhất. Xin cảm ơn.

Xem thêm:

– Hướng dẫn đăng ký và lấy dữ liệu qua USB trên máy chấm công ZKTeco K21

Hướng dẫn cấu hình TimeZone trên thiết bị chấm công kiểm soát cửa RonaldJack F18

Hướng dẫn đăng ký vân tay và thẻ trên thiết bị Suprema EntryPlus bằng phần mềm Biostar 1.8

Chia sẻ bài viết

Về tác giả: HOÀNG NGỌC THƯƠNG

0 Bình luận

Chat Zalo