Tìm kiếm nhiều: RonaldJack F18     ZKTeco K21     LS 2208    EZ 1100
Hotline

Tính năng phần mềm nhân sự AZZA HRM

Tính năng phần mềm nhân sự AZZA HRM

Trong bài viết này chúng tôi sẽ đề cập các tính năng của phần mềm quản lý nhân sự AZZA.

Giao diện màn hình chính phần mềm

CÁC TÍNH NĂNG

 • Quản lý Hồ sơ Nhân sự
 • Phân hệ Chấm công
 • Phân hệ Tiền Lương
 • Phân hệ Quản lý suất ăn Canteen
 • Phân hệ Tuyển dụng
 • Phân hệ Đào Tạo
 • Phân hệ Đánh Giá
 • Phân hệ ESS
 • Interface Kế toán
 • Quản lý Công việc

Đối với Quản lý Hồ Sơ Nhân Sự gồm có các tính năng chính sau:

 • Onboarding (Tiếp nhận nhân viên mới)
 • Quản lý thông tin nhân viên
 • Hợp đồng/ Phụ lục hợp đồng
 • Khen thưởng, kỷ luật
 • Thông tin bảo hiểm
 • Offboarding (Quản lý nghỉ việc)

Các tính năng chi tiết trong mục quản lý chấm công

– Tải dữ liệu tự động từ máy chấm công
– Quản lý ca/Phân ca
– Quản lý ngày nghỉ phép, nghỉ ốm
– Quản lý Overtime/Clear Overtime
– Quản lý đi muộn/Về sớm
– Bảng chấm công tháng/chấm công chi tiết
– Báo cáo chấm công

Các tính năng chi tiết trong mục tiền lương

– Danh sách tham số lương (Hệ số BH, hệ số OT ..)
– Bảng thanh toán lương
– Phiếu lương cho nhân viên
– Thuế PIT
– Công tính lương
– Các khoản điều chỉnh lương
– Khấu trừ bảo hiểm

Ngoài các phân hệ Nhân Sự – Chấm Công – Tiền Lương thì phần mềm có các phân hệ mở rộng như phân hệ Quản lý Canteen, Tuyển dụng, Đào tạo, Đánh giá, Phân hệ ESS (employee self-service), phân hệ tích hợp kế toán…

Chia sẻ bài viết

Về tác giả: MANGO TECH.JSC

0 Bình luận

Chat Zalo