Tìm kiếm nhiều: RonaldJack F18     ZKTeco K21     LS 2208    EZ 1100
Hotline

Hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm soát cửa Soyal AR-721H

Hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm soát cửa Soyal AR-721H

   Thiết bị đọc thẻ Soyal AR-721H là sản phẩm được nhiều khách hàng chọn lựa cho nhu cầu kiểm soát cửa ra vào. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng cho thiết bị kiểm soát Soyal AR-721H, giúp cho khách hàng mới và đã sử dụng dễ dàng tìm hiểu và sử dụng một cách thành thạo và chuyên nghiệp hơn.

Soyal-AR-721H

Đôi nét thông số kỹ thuật của thiết bị AR-721H:

Mode sử dụng M4 M6 M8
Lưu trử 1024 card1200 sự kiện 65536 card* 1024 card1200 sự kiện
 

Phương thức ra vào

CardUser number + User

Code

Card + User Code

Card

Card + Code chung

Card

User Code

Card + User Code

Nguồn điện 12VDC, 300mA
Công suất tiêu thụ tối đa 3W
Kết nối máy tính RS485
Ngõ xuất –   Relay khóa.

–   Báo động.

Ngõ nhập –   Nút nhấn ra cửa.

–    Sensor cửa.

Đầu đọc Chuẩn WG 26/34
Bàn phím 12 phím: 0 – 9, * , #
LED 1 led 2 màu để báo trạng thái hoạt động.

Sơ đồ kết nối thiết bị Soyal AR-721H

so-do-ket-noi-ar-721h

Sơ đồ kết nối đầu đọc AR-721H với đầu đọc phụ kiểm soát

so-do-ket-noi-dau-doc-phu-ar-721h

Hướng dẫn sử dụng tập lệnh:

 Muốn thiết lập một lệnh ta nhập: *123456 # ( master code mặc định)         Mã lệnh, giá trị master code mặc định: 123456 (ta có thể thay đổi bằng cách dùng lệnh thay đổi Master Code)

  Sau khi nhấn Master Code, LED xanh nhấp nháy nhanh để chờ nhập lệnh, nếu không có phím nào được ấn hoặc không có thẻ đưa vào trong 30s thì chế độ sẽ tự động thoát

  Trong chế độ nhập lệnh nếu có 2 tiếng bíp và led chuyển sang màu đỏ có nghĩa là bạn đã nhập sai mã lệnh hoặc thông số, chỉ nhập đúng lệnh khi có 1 tiếng bip và led xanh sáng

  Trong chế độ đọc thẻ, 1 thẻ đã được chấp nhận khi led xanh sáng và có 5 tiếng bip

  Nếu 3 lần nhập sai mã lệnh hay mã người dùng thì bàn phím sẽ tự khóa trong 30s

  Nhấn nút  # có tác dụng như ngõ ra của chuông

  Để biết trạng thái mode đang sử dụng, nhấn *123456 #, nếu có 4 tiếng bip thì đang ở

Mode 4, 6 tiếng bip thì ở Mode 6 và 8 tiếng bip tức ở Mode 8.

Để thay đổi trạng thái Mode sử dụng:

  Bước 1: Nhấn *  123456   #

  Bước 2:  Thay đổi mode Mode 4: nhấn 04*4 #

                                                 Mode 6: nhấn 04*6 #

                                                 Mode 8: nhấn 04*8 #

 Để thoát khỏi chế độ nhập lệnh nhấn * + #

Mode 4

 Mode 4 được sử dụng khi chọn phương thức mở cửa là: Card, User number + User Code hoặc Card + User Code. Mode 4 được hổ trợ networking

Thay đổi Master Code

Bước 1: Nhấn * Master Code # 

     Bước 2: Nhấn  09 * Master Code mới –  nhập lại Master Code mới #

     Bước 3: Nhấn * #

Master Code mặc định là: 123456

   Đăng ký người dùng

Đăng ký 1 người dùng

    Bước 1: Nhấn * Master Code #

    Bước 2: Nhấn  19 *    00001  *      00001    # User number             User number

    Bước 3: Nhấn * #

User number: 00000        01023

Chú  ý:  Để  gán  một  card  cho  một  User  Number  thì  sau  khi  nhấn  19*00001*

00001 #  ta đưa card vào đầu đọc, led chuyển sang đỏ và 1 tiếng bip tức card đã

được chấp nhận. Card chỉ gán trong chế độ thêm một người dùng.

  Đăng ký 1 khoảng người dùng

    Bước 1: Nhấn * Master Code #

    Bước 2: Nhấn  19 *    00001  *      ABCDE    #

User number       Số lượng User number

    Bước 3: Nhấn * #

Ví   dụ:   để   đăng   ký   10   người   dùng   (từ   00001   đến   00010)   thì   nhấn:

19*00001*00010 #.

Đăng ký Code cho người dùng: chọn 1 trong 2 chế độ lệnh

   Nếu  người  dùng  không  sử  dụng  card  ta  có  thể  đăng  ký  trực  tiếp  từng người dùng ở lệnh này mà không cần qua lệnh 19 (đăng ký một người dùng) và chỉ sử dụng được ở chế độ 1.

   Phải nhập chính xác User number vì nếu nhập nhầm 1 User number khác nó sẽ thay thế phương thức mở cửa khác cho User number đó.

Chế độ 1

   Bước 1: Nhấn * Master Code #

    Bước 2: Nhấn  12 *  User number * User Code  # User number: 00000                               01023

User Code:      0000         9999

Ví dụ: nhấn 12 * 00001 * 1900 #  tức tạo Code người dùng 00001 là 1900

   Bước 3: Nhấn * #

 Chú ý:  Ở chế độ 1 khi muốn mở cửa thì ta chỉ cần quét card ( đã được đăng ký

ở bước đăng ký một người dùng), hoặc nhập User number + User Code #.

 Chế độ 2:

Bước 1: Nhấn * Master Code #

 Bước 2: Nhấn  13 *  User number * User Code  #

 Bước 3: Nhấn *  #

Chú ý:  Ở chế độ 2 khi muốn mở cửa thì ta phải quét card và nhập User Code  #.

 Xóa User Code người dùng

Xóa 1 User Code người dùng

 Bước 1: Nhấn * Master Code #

  Bước 2: Nhấn  10 * User Number * User Number #

 Led sáng đỏ và có tiếng bíp tức User Code người dùng đã được xóa.

  Bước 3: Nhấn   *  #

Xóa 1 khoảng User Code người dùng

  Bước 1: Nhấn * Master Code #

   Bước 2: Nhấn  10 * User Number *  Số lượng User Number 

Led sáng đỏ và có tiếng bíp tức khoảng  User Code người dùng đã được xóa.

 Bước 3: Nhấn   *  #

 Phục hồi Card người dùng

Nếu người dùng có đăng ký card thì sau khi dùng lệnh xóa User Code người dùng. Card  người  dùng  đó  sẽ  bị  disable  (không  cho  phép  mở  cửa),  lệnh  này  dùng  để enable card

Phục hồi 1 Card người dùng

Bước 1: Nhấn * Master Code #

 Bước 2: Nhấn  11 * User Number * User Number #

 Bước 3: Nhấn   *  #

Phục hồi 1 khoảng Card người dùng

 Bước 1: Nhấn * Master Code #

 Bước 2: Nhấn  11 * User Number *  Số lượng User Number #

 Bước 3: Nhấn   *  #

Chú ý:  Card sau khi được phục hồi thì chỉ mở cửa ở chế độ quét Card, nếu muốn mở cửa bằng các chế độ khác ta chỉ cần dùng lệnh Đăng ký code cho người dùng

(lệnh 12,13) với User Number cũ vì card  lưu giữ User Number của người dùng.

Xóa toàn bộ người dùng  ( Card +User number + User Code )

Bước 1: Nhấn * Master Code #

Bước 2: Nhấn  29 * 29 * #

Đèn Led chớp đỏ 5s và có   tiếng bip tức tất cả người dùng đã được xóa kể cả

card người dùng

Bước 3: Nhấn   *  #

 Thiết lập thời gian mở cửa

 Bước 1: Nhấn * Master Code #

 Bước 2: Nhấn  02 * TTT  #

TTT = 000: cửa mở/đóng liên tục sau khi truy nhập cửa

 TTT = 001     600: thời gian mở từ 1s đến 600s

 TTT = 601     609: thời gian mở từ 0.1 đến 0.9s

 Bước 3: Nhấn   *  #

 Thiết lập thời gian báo động

 Bước 1: Nhấn * Master Code #

 Bước 2: Nhấn  03 * TTT  #

 TTT = 000: cửa báo động liên tục

 TTT = 001     600: thời gian báo động từ 1s đến 600s

 Bước 3: Nhấn   *  #

 Đăng ký Card người dùng làm Master Car

Bước 1: Nhấn * Master Code #  
Bước 2: Nhấn  07 * User Number  * User Number #
Bước 3: Nhấn   *  #  

Chú ý: *   Card 1 người dùng được làm Master Card khi chế độ mở cửa là chỉ

dùng Card, chế độ Card + User Code không được đăng kí làm Master Card.

 Chỉ đăng ký được một  Master Card, nếu ta đăng ký Card người dùng mới làm

Master Card thì Master Card  trước sẽ được thay thế.

    Khi đó để vào chế độ nhập lệnh ta không cần nhấn * 123456 #   mà chỉ cần

quét Master Card và nhấn # (khi led xanh chưa chớp).

 Thiết lập thời gian thực cho thết bị

 Bước 1: Nhấn * Master Code #

 Bước 2: Nhấn  25 * YY MM DD HH mm SS  #

 YY : Năm  MM: Tháng  DD: Ngày  HH: Giờ  mm: Phút   SS: Giây

 Ví dụ: 000125 =     Ngày 25 tháng 1 năm 2000

235901 =   23:59:01 PM

  Bước 3: Nhấn   *  #

 Kết nối Reader ngoài để phân vùng vào/ra(chế độ anti-passback)

  Chỉ sử dụng cho chế độ vào cửa là chế độ Card hoặc chế độ Or PIN. Khi phân vùng vào ra thì người dùng chỉ vào được cửa khi quét Card qua thiết bị kiểm soát cửa AR721 và ra cửa khi quét Card qua Reader ngoài. Nếu bằng cách nào đó người dùng vào bên trong cửa mà không quét Card qua AR721 thì không thể ra ngoài bằng cách quét Card qua Reader ngoài . Để thiết lập chế độ phân vùng qua 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Đăng ký người dùng cho chế độ phân vùng vào ra (chế độ antipassback)

Nếu người dùng không đăng ký qua bước này thì chế độ phân vùng không có tác dụng, khi đó người dùng có thể mở cửa bằng cách quét Card qua AR721 hoặc Reader ngoài

Bước 1: Nhấn * Master Code #

 Bước 2: Nhấn 26 * User Number * Khoảng User Number *X #

 X = 1 : Xóa bỏ phân vùng cho người dùng

 X= 0  : Thiết lập phân vùng cho người dùng

 Nếu muốn đăng ký cho 1 người dùng thì ta  nhập Khoảng User Number chính

là User Number

    Bước 3: Nhấn  * #

Giai đoạn 2: Thiết lập phân vùng vào ra cho AR721

 Bước 1: Nhấn * Master Code #

 Bước 2: Nhấn 20 * 146 #

 Bước 3: Nhấn * #

Kết thúc.

IV.3  Mode 8

Mode  8  được  sử  dụng  khi  chọn  phương  thức  mở  cửa  là:  Card,  User  Code  hoặc Card + User Code. Mode 8 được hổ trợ networking.Các lệnh ở mode 8 giống như lệnh ở mode 4 chỉ khác ở lệnh:

Đăng ký Code cho người dùng

a. Chế độ 1:

–    Bước 1: Nhấn * Master Code #

–    Bước 2: Nhấn  12 *  User number * User Code  # User number: 00000                               01023

User Code:      0000         9999

Ví dụ: nhấn 12 * 00001 * 1900 #  tức tạo Code người dùng 00001 là 1900

–    Bước 3: Nhấn * #

Chú ý:  Ở chế độ 1 khi truy nhập vào cửa thì ta chỉ cần quét card hoặc nhấn User Code.

b.   Chế độ 2:

–    Bước 1: Nhấn * Master Code #

–    Bước 2: Nhấn  13 *  User number * User Code  #

–    Bước 3: Nhấn *  #

Chú ý:   Ở chế độ 2 khi truy nhập vào cửa thì ta phải quét  card và  nhập User Code  #.

Ngoài ra ở mode 8 còn có thể mở cửa bằng cách nhấn Mã khẩn cấp. Mặc định là: 4321. Ta có thể thiết lập lại hoặc tắt  mã khẩn cấp.

1)  Thiết lập mã khẩn cấp

–    Bước 1: Nhấn * Master Code  #

–    Bước 2: Nhấn  15 * Mã khẩn cấp # Mã khẩn cấp : 0000-9999

–    Bước 3: Nhấn   *  #

2)   Tắt mã khẩn cấp

–    Bước 1: Nhấn * Master Code  #

–    Bước 2: Nhấn  15 * 0000  #

–    Bước 3: Nhấn   *  #

IV.4  Mode 6

Mode 6 được sử dụng khi chọn phương thức mở cửa là chỉ dùng Card. Mode 6 không

được hổ trợ networking

 1)  Thay đổi Master Code

–    Bước 1: Nhấn * Master Code #

–    Bước 2: Nhấn  09 * Master Code mới   nhập lại Master Code mới #

–    Bước 3: Nhấn * #

Master Code mặc định là: 123456

2 )   Đăng ký  người dùng bằng bàn phím

 

  1. Đăng ký 1 người dùng

–    Bước 1: Nhấn * Master Code #

–    Bước 2: Nhấn  11 *     14755  *    14755     # Mã Card    Mã Card

–    Bước 3: Nhấn * #

  1. Đăng ký 1 khoảng người dùng

–    Bước 1: Nhấn * Master Code #

–    Bước 2: Nhấn  19 *    14755  *      14786    # Mã Card       Mã Card cuối

–    Bước 3: Nhấn * #

3)   Đăng ký người dùng bằng cách quét Card

–    Bước 1: Nhấn * Master Code #

–    Bước 2: Nhấn  22 * 1  #

–    Bước  3:  Quét  các  card  cần  đăng  ký  lên  Reader,  sau  tiếng  bíp  tức  thẻ  đã

được chấp nhận

–    Bước 4: Nhấn * #

4)    Thiết lập phương thức mở cửa

  1. Mở cửa bằng Card + Code dùng chung :

Để mở cửa ta quét card và nhập Code dùng chung  #. Code mặc định: 1234

–     Bước 1: Nhấn * Master Code #

–    Bước 2: Nhấn  17 * Code dùng chung   # Code chung: 0000                            9999

–    Bước 3: Nhấn * #

  1. b. Mở cửa bằng Card :

–    Bước 1: Nhấn * Master Code #

–    Bước 2: Nhấn  17 * 0000   #

–    Bước 3: Nhấn * #

5)   Thiết lập mở/ tắt mã khẩn cấp

Ta có thể mở cửa bằng cách nhấn Mã khẩn cấp # .  Mã khẩn cấp măc định: 4321

  1. a. Thiết lập mã khẩn cấp

–   Bước 1: Nhấn * Master Code  #

–   Bước 2: Nhấn  15 * Mã khẩn cấp # Mã khẩn cấp : 0000                               9999

–    Bước 3: Nhấn   *  #

  1. Tắt mã khẩn cấp

–   Bước 1: Nhấn * Master Code  #

–    Bước 2: Nhấn  15 * 0000  #

–   Bước 3: Nhấn   *  #

6)  Xóa người dùng (card)

  1. Xóa 1 người dùng

–   Bước 1: Nhấn * Master Code #

–   Bước 2: Nhấn  10 * Mã Card * Mã Card #

Led sáng đỏ và có tiếng bíp tức card người dùng đã được xóa.

–   Bước 3: Nhấn   *  #

  1. b. Xóa 1 khoảng người dùng

–   Bước 1: Nhấn * Master Code #

–   Bước 2: Nhấn  10 * Mã Card  *  Mã Card cuối #

Led sáng đỏ và có tiếng bíp tức khoảng người dùng đã được xóa.

–   Bước 3: Nhấn   *  #

7)    Xóa  người dùng bằng cách quét Card

–   Bước 1: Nhấn * Master Code #

–   Bước 2: Nhấn  22 * 0  #

–   Bước 3: Quét các card cần xóa lên Reader, sau tiếng bíp tức thẻ xóa đã

được chấp nhận

–   Bước 4: Nhấn * #

8)   Xóa toàn bộ người dùng  ( Card +User number + User Code )

–   Bước 1: Nhấn * Master Code #

–   Bước 2: Nhấn  29 * 29 * #

Đèn Led chớp đỏ 5s và có tiếng bip tức tất cả người dùng đã được xóa

–    Bước 3: Nhấn   *  #

9)   Thiết lập thời gian mở cửa

–   Bước 1: Nhấn * Master Code #

–   Bước 2: Nhấn  02 * TTT  #

TTT = 000: cửa mở/đóng liên tục sau khi truy nhập cửa

  TTT = 001 600: thời gian mở từ 1s đến 600s
  TTT = 601 609: thời gian mở từ 0.1 đến 0.9s
Bước 3: Nhấn *  #

10)  Thiết lập thời gian báo động

–   Bước 1: Nhấn * Master Code #

–   Bước 2: Nhấn  03 * TTT  #

TTT = 000: cửa báo động liên tục

  TTT = 001 600: thời gian báo động từ 1s đến 600s
Bước 3: Nhấn *  #

 

11)   Đăng ký Card người dùng làm Master Car

Bước 1: Nhấn * Master Code #  
Bước 2: Nhấn  07 * Mã Card  * Mã Card #
Bước 3: Nhấn   *  #  

Chú ý: *    Card 1 người dùng được làm Master Card khi chế độ mở cửa là chỉ

dùng  Card,  chế độ Card  +  Code  dùng  chung  không được  đăng kí  làm Master

Card.

*   Chỉ đăng ký được một  Master Card, nếu ta đăng ký Card người dùng mới làm

Master Card thì Master Card  trước sẽ được thay thế.

*     Khi đó để vào chế độ nhập lệnh ta không cần nhấn * 123456 #   mà chỉ cần

quét  Master Card và nhấn # (khi led xanh chưa chớp).

12)  Thiết lập thời gian thực cho thiết bị

–   Bước 1: Nhấn * Master Code #

–   Bước 2: Nhấn  25 * YY MM DD HH mm SS  #

YY : Năm  MM: Tháng  DD: Ngày  HH: Giờ  mm: Phút   SS: Giây

Ví dụ: 000125 =     Ngày 25 tháng 1 năm 2000

235901 =   23:59:01 PM

–   Bước 3: Nhấn   *  #

13)    Thiết lập ID cho thiết bị

–   Bước 1: Nhấn * Master Code #

–   Bước 2: Nhấn  00 * HHH  #

–              HHH: ID của thiết bị

–   Bước 3: Nhấn   *  #

Chia sẻ bài viết

Về tác giả: HOÀNG NGỌC THƯƠNG

0 Bình luận

Chat Zalo