Tìm kiếm nhiều: RonaldJack F18     ZKTeco K21     LS 2208    EZ 1100
Hotline

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TRÔNG GIỮ XE BẰNG THẺ TỪ – CAR PARKING

CÁC YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GIỮ XE

(CAR PARKING)

 1. Các yêu cầu chung
 • Các yêu cầu về giải pháp và hạ tầng:
 1. Tư vấn giải pháp tổ chức và phân luồng giao thông xung quanh khu vực trông giữ xe và trong khuôn viên tòa nhà (theo bản vẽ mặt bằng đính kèm)
 2. Vị trí khu vực đặt hệ thống quản lý trông giữ xe

Bản vẽ tổng thể bố trí vị trí kiểm soát xe 

Bản vẽ chi tiết cổng kiểm soát xe

Bản vẽ cho tiết kiểm soát vị trí oto.

 1. Hệ thống đầu báo cảm ứng tại từng vị trí đỗ ô tô
 2. Hệ thống bảng biển cảnh báo/hướng dẫn số slot còn trống, hướng di chuyển, nhiệt độ
 3. Thiết bị cấp thẻ gửi xe từng lần tự động.

 • Các yêu cầu về công năng sử dụng
 1. Mỗi thẻ được đăng ký tối thiểu 2 biển số xe
 2. Với Ô tô, hỗ trợ 2 options: Quét thẻ và tự động nhận diện theo Biển kiểm soát xe để mở barrier; Cho phép phân quyền tới từng thẻ: kiểm soát bằng thẻ + BKS hay chỉ kiểm soát bằng BKS khi lưu thông qua chốt barrier. Tỉ lệ nhận dạng 100%
 3. Với xe máy, quẹt thẻ và kết hợp đối chiếu  tự động BKS xe lúc vào và lúc ra. Cho phép người dùng so sánh hình ảnh tổng quan cả người và xe lúc vào và lúc ra. Tỉ lệ nhận dạng 98%.
 4. Tính năng thẻ trả phí ra vào theo lần
 5. Tự động quét message từ Queue
 • Các yêu cầu về hệ thống
 1. Hệ thống kiểm soát dữ liệu Client – Server
 2. Login phân quyền
 3. Hỗ trợ tính năng phân quyền quản lý theo cấp Quản lý – Người dùng
 4. Đầu đọc thẻ đọc được các loại thẻ từ
 5. Quản lý dữ liệu trên server máy chủ và máy tính kiểm soát vào ra. 
 6. Bộ lưu điện cho hệ thống đạt 30 phút.
 7. Dữ liệu lưu 60 ngày, phân tích, chiết xuất dữ liệu qua biển số.
 8. Vé tháng quá 30 ngày không sử dụng thì tự động xóa thông tin.
 9. Chế độ tìm kiến chi tiết dữ liệu xe theo biển số, tên công ty, mã nhân viên (nếu là vé tháng) theo ngày/theo tháng.
 10. Báo cáo tổng hợp dữ liệu vào/ ra theo giờ/ngày/tháng (có đồ thị theo giờ). Báo cáo và có cảnh báo các xe có vé tháng dùng vé lượt vượt quá ngày theo quy định trên một tháng theo yêu cầu. Ví dụ như vượt quá 10 ngày/ tháng sẽ có cảnh báo trên màn hình, với mỗi xe có bao nhiêu ngày dùng vé lượt và bao nhiêu ngày dùng vé tháng với xe có đăng ký vé tháng. Cảnh báo biển số xe lạ ra vào bãi vượt quá ngày quy định.
 11. Chế độ tìm kiến chi tiết dữ liệu xe theo biển số, tên công ty, mã nhân viên (nếu là vé tháng) theo ngày/theo tháng.
 12. Phần cứng yêu cầu bắt buộc
 • Barrie và module điều khiển nhập khẩu nguyên chiếc, kết nối RS 232(hai dây), động cơ điều khiển servo
 • Danh mục thiết bị và dự toán
 • NCC lên danh mục thiết bị và báo giá dự toán sơn bộ
 1. Các Modun sẽ triển khai bao gồm:
 • Các Modun chức năng(bổ sung thêm các tính năng phần trên):
Stt Nhóm Tên modul chức năng Action
Báo cáo
1 Xe trong bãi hiện tại theo từng đơn vị/khách thuê 1.  Xuất Excel

2.  Xóa sự kiện

2 Tổng hợp xe trong bãi tại thời điểm bất kỳ theo từng đơn vị/khách thuê 1. Xuất Excel
3 Chi tiết xe trong bãi tại thời điểm bất kỳ 1. Xuất Excel
4 Xe ra khỏi bãi trong một khoảng thời gian 1.  Xuất Excel

2.  Xóa sự kiện

5 Xe vào bãi
6 Chi tiết thu tiền thẻ lượt 1.  Xuất Excel
7 Tổng hợp thu tiền thẻ lượt theo nhóm thẻ 1.  Xuất Excel
8 Tổng hợp thu tiền thẻ lượt theo làn đường 1.  Xuất Excel
9 Tổng hợp thu tiền thẻ lượt theo người dùng 1.  Xuất Excel
10 Chi tiết thu tiền thẻ tháng 1.  Xuất Excel
11 Tổng hợp thu tiền thẻ tháng theo nhóm thẻ 1.  Xuất Excel
12 Tổng hợp thu tiền thẻ tháng theo nhóm khách hàng 1.  Xuất Excel
13 Tổng hợp thu tiền thẻ lượt theo người dùng 1.  Xuất Excel
14 Báo cáo lượt xe ra vào miễn phí hoàn toàn 1.  Xuất Excel
15 Báo cáo Lượt xe ra vào miễn phí  một phần 1.  Xuất Excel
16 Báo cáo thời hạn thẻ 1.  Xuất Excel
17 Báo cáo chi tiết xử lý thẻ 1.  Xuất Excel
18 Báo cáo tổng hợp xử lý 1.  Xuất Excel
19 Báo cáo sự kiện cảnh báo 1.  Xuất Excel
20 Báo cáo mật độ/lưu lượng xe ra vào theo giờ (có minh họa bằng đồ thị) 1.  Xuất Excel
21 Báo cáo cảnh báo các xe có vé tháng nhưng sử dụng vé lượt từ 10 ngày trở lên trong tháng
22 Báo cáo tổng hợp số lượng xe đăng ký theo từng khách thuê
23 Báo cáo chi tiết danh sách xe đăng ký theo từng khách thuê
24 Báo cáo số lượng và tần suất gửi của xe gửi vé ngày theo kỳ
25 Báo cáo thống kê năng suất bãi xe theo kỳ, theo loại xe
26 Báo cáo số lượng xe tăng mới theo kỳ, theo khách thuê
27 Báo cáo tổng hợp so sánh số lượng xe đăng ký vs số lượng xe thực tế gửi theo từng khách thuê, theo kỳ
28 Báo cáo chi tiết số lượng xe đăng ký nhưng không gửi theo từng khách thuê, theo kỳ
Quản lý thẻ
20 Danh sách thẻ
1. Thêm mới
2. Cập nhật
3. Xóa
4.  Xuất Excel
5. Nhập Excel
6. Khóa thẻ
7. Mở khóa thẻ
8. Xóa không điều kiện
9. Tìm kiểm theo mã thẻ/biển số
21 Gia hạn mới
22 Danh sách gia hạn thẻ
1.  Xuất Excel
23 Kích hoạt thẻ
Quản lý khách hàng
24 Danh sách khách hàng
1. Thêm mới
2. Cập nhật
3. Xóa
4. Báo cáo danh mục khách hàng
Danh mục
25 Nhóm thẻ
1. Thêm mới
2. Cập nhật
3. Xóa
26 Nhóm khách hàng
1. Thêm mới
2. Cập nhật
3. Xóa
27 Phí thuê bao
1. Thêm mới
2. Cập nhật
3. Xóa
28 Biển số đen
1. Thêm mới
2. Cập nhật
3. Xóa
Cài đặt thiết bị
29 Cổng
1. Thêm mới
2. Cập nhật
3. Xóa
4. Báo cáo danh mục cổng
30 Máy tính
1. Thêm mới
2. Cập nhật
3. Xóa
4. Báo cáo danh mục máy trạm
31 Cameras
1. Thêm mới
2. Cập nhật
3. Xóa
32 Bộ điều khiển
1. Thêm mới
2. Cập nhật
3. Xóa
33 Làn vào/ra
1. Thêm mới
2. Cập nhật
3. Xóa
34 Led hiển thị
1. Thêm mới
2. Cập nhật
3. Xóa
4. Báo cáo trạng thái hệ thống led
Hệ thống
35 Người dùng
1. Thêm mới
2. Cập nhật
3. Xóa
36 Vai trò quyền hạn
1. Thêm mới
2. Cập nhật
3. Xóa
4. Báo cáo danh sách người dùng và phân quyền
37 Danh mục hệ thống
1. Thêm mới
2. Cập nhật
3. Xóa
38 Tham số hệ thống
1. Update
39 Nhật ký hệ thống 1.      Log activities theo người dùng

Chia sẻ bài viết

Về tác giả: MANGO TECH.JSC

0 Bình luận

Chat Zalo